İş Güvenliği ve Çevre

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Faaliyet alanlarımızdaki önceliğimizürün ve hizmet döngüsünün sorumluluğunu üstlenmektir.Bu yaklaşımla, gelişmemizin her aşamasında faaliyetlerimizi, çevreye olan etkilerini göz önüne alarak şekillendiririz.

Çevre politikamız, çevrenin sadece bölgesel değil küresel etkileri olan bir alan olmasının yanında, insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi nedeniyle de özel bir önem taşımaktadır.

 Çevre politikamızın öncelikli hedefleri şunlardır

 • Çevreyi ve insan sağlığını korumak
 • Doğal kaynakları akılcı ve özen göstererek kullanmak
 • Bölgesel ve küresel çevre problemler göz önünde bulundurularak uluslararası düzeyde önlemler almak

Çünkü biliyoruz ki; çevre mevzuatının geniş kapsamlı ve ayrıntılı olması, toplumun sadece bugününü değil yarınlarını dailgilendirir

Ersel Engineering olarak uyguladığımız Çevre Hedefimiz, İlkelerimiz ve Kurumsal Çevre Politikamız şu şekildedir:

Hedefimiz :
Doğal kaynaklar, ekolojik dengeye zarar verecek şekildekullanılmaktan sakınılmalı; en akılcı şekilde yönetilmelidir.

İlkelerimiz

 • İleri Görüşlülük :
  Belli birişin çevre açısından zararlı sonuçlar doğurabileceği gibi bir şüphe oluşuyorsa, bilimsel kanıtın ortaya çıkmasıbeklenmeksizin mutlaka tedbir alınmalıdır.

 • Önleme ilkesi :
  Ersel Engineering tarafından kabul edilmiş olan tedbirlerin şirket bünyesine aktarılıp aktarılmadığının izlenmesidir. Muhtemeltahribatın tam olarak ortaya çıkmasından önce gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Önleme ilkesinin uygulanabilmesi için; bilgininşirket yöneticileri tarafından kullanılabilir olması ve karşılaşılan durumun karar alma süreçlerinin erken bir aşamasında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Çalışanların alışkanlıklarının değiştirilmesine yardım edilmesi :
  Çevreye dair bilgi çeşitliliğinin artmasıve çalışanlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Kurumsal Çevre İlkelerimiz

 • Havanın Korunması :
  Hava kalitesinin korunması ilezararlı içeriklerin havayla temasınınengellenmesinin yanı sıragerekli önlemlerin de alınması gerekir. Bunun için de Ersel Engineering çevre politikasındagereklişartlar yerine getirilmektedir.
 • Yaşamın Korunması :
  Ersel Engineering, öncelikle insan sağlığını düşünür ve bu amaçla gereken önlemler“İş veGüvenlik Politikamız” gereği güvence altına alınmıştır.
 • Suyun Korunması :
  Bu hedef doğrultusunda atık su arıtma alanında gerekli önlemler alınmıştır.
 • Atık Yönetimi :
  Şirket sınırları içinde ortaya çıkan atıklar, kaynağında ve çevreye zarar vermeden önlenir. Kimyasal atıkların çevreye ne derece büyük zarar verebildiğinin bilinci ile yasalarla belirlenmiş kurallar çerçevesinde “Temiz Üretim*” prensibimizle gereken hassasiyet gösterilmektedir.
 • Atık yönetimi aşama sırası :
  Atık üretiminin önlenmesi, azaltılması, bunların yanı sıra geri dönüşüme öncelik verilmesi önemlidir. Enerji kurtarımıolmadan yakarak veya toprak altında depolayarak atıklardan kurtulma, bu aşamaların en sonundayer almaktadır.
 • Kendine yeterlilik :
  En uygun teknolojikullanılarak kapsamlı, bütünleşik ve yeterli düzeyde atık geri dönüşümünün sağlanmasıdır.
 • Yakınlık :
  Bu prensip, atıkların kaynağına mümkün olduğunca yakın bir alanda yok edilmesini öngörür.
 • Üretim sorumluluğu :
  Üretim yaptığımız alanlarda her türlü sorumluluğu koşulsuz üstlendiğimizin ifadesidir.

Çevre ile ilgili yukarıda belirtmiş olduğumuz ilkelerimiz, kurumsal çevre politikamızın temel maddeleridir. Bu maddeler ışığında çevre politikamız şirket kültürümüz içinde koşulsuz olarak benimsenir ve uygulanır.

KURUMSAL ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre standartlarımız, yasal zorunlulukların ötesinde oluşturulmuştur.Söz konusu standartlarımız sadece kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak için değil “Doğaya Sahip Çıkmanın Bilincinde” içtenlikle uygulanmaktadır.

 • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmeli hedeflemekteyiz. Tecrübelerimizi en doğru bilgiyi paylaşmak ve üretmek için kullanmaktayız.

 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimsemekteyiz. Mevcut olanı korumakla beraber risk faktörlerini ortadan kaldırırız.

 • Çevresel riskleri yönetiriz.

 • Ulaşılabilir en iyi üretim teknikleri uygulanmaktadır. Teknolojiyi yakından takip ederek faaliyet alanımızla ilgili her yeni gelişmeyi Ersel Engineering ilebütünleştirmekteyiz.

 • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını desteklemekteyiz.

 • Daha temiz bir dünya için çevremizi koruyacak gelişmelere katkı sağlamaktayız.

 • Yeni enerji kaynaklarının doğaya en zarar verecek şekilde bulunması için gereken faaliyetleri desteklemekteyiz.

 • Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında rol, sorumluluk, yetkileribelirlemekte; çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlamaktayız.

 • “Kurumsal Çevre Politikamızı” hazırlarken, yukarıda belirttiğimiz hedef ve ilkeler doğrultusunda sadece çalışanlarımızın değil tedarikçilerimiz ve mühendislerimiz de dâhil herkesin uygulamasını sağlamaktayız.

 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışmakta, geliştirmekte ve mütemadiyen gözden geçirmekteyiz.

 • Enerji, atık yönetimi ve doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirlemekte ve uygulamaktayız.

 • Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle bir yandan sürekli iyileştirmeyi hedeflemekte, diğer yandan iseürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstlenmekteyiz.

*TEMİZ ÜRETİM Ersel Engineering olarak şirket bünyesindeki bütün kuruluşlarda yapılan üretimin, öncelikle insan ve çevre faktörünü gözetmesi ve çevrenin -dolayısıyla insan sağlığının- korunması önceliğini en üst seviyede tutmasıdır.