Endüstriyel Otomasyon Sistemleri


 • Tanıtım

Normalde insanlar tarafından gerçekleştirilen ya da kontrol edilen görevlerin makinalar veya sistemler tarafından gerçekleştirilmesidir.

Otomasyonun tarihi çok eski değildir. İlk organize otomasyon endüstriyel devrimin sonrasında İngiltere’de 18.yy’ın ikinci yarısının sonlarında olduğu varsayılır. Son 200 yıldaki hızlı endüstriyelleşmede bazı önemli olaylar:

• 1770 Endüstriyel Devrim ve mekanizasyon.

• 1900 Henry Ford ve üretim hatlarının oluşması

• Nümerik Kontrollü Takım Tezgahları, 1952 (ABD Hava Kuvvetleri, MIT)

• Mikroçip bilgisayarların hızlı gelişimi, 1960‘ların sonları.

• CNC (Bilgisayar Destekli Nümerik Kontrollü) Takım Tezgahları.

• Endüstriyel Robotlar (1970‘ler).

• Bilgisayar Ağları (1970‘ler).

• Geleceğin Fabrikası: Tam otomatik Esnek İmalat Sistemleri 1990‘lar.

Kontrolün Ana Konuları

 • Kontrolün Teorisi ve Uygulamaları
  • Kontrol Teorisi (Klasik, Durum Değişkenleri Yöntemi, Robust, Adaptif, Bulanık Mantıkla Kontrol v.b.)
  • Kontrol ve Sistem Dinamiği Eğitimi
  • Proses Kontrolü
  • Robotik
 • Otomasyon
  • Ayrık Olaylar ve Hibrit Sistemler
  • Sistem Performans Kriterleri
 • Ölçme Sistemleri
  • Gerçek Zamanlı Sistemler
  • Yazılım Mühendisliği
  • Ayrık Sistemler ve Ağlar
  • Yapay Sinir Ağları
  • Yapay Zekâ

PLC (Programmable Logic Controller – Programlanabilir Kontrol Cihazı)

Algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve iş elemanlarına aktaran mikro işlemci tabanlı bir cihazdır.

 Endüstriyel bir ortamda görev yapmak üzere tasarlanmış dijital prensiplere göre çalışan elektronik bir cihazdır.

PLC’lerin Uygulama Alanları

 • Sıra Denetimi ile İlgili Uygulamalar
  • Asansörlerin hangi katlara hangi sırayla uğrayacağının denetleme
  • Bir üretim bandında belirli bir konumda çalışan makinelerin sırasını belirleme
 • Hareket Denetimi ile İlgili Uygulamalar
  • Metal kesme
  • Metal şekillendirme
  • Montaj makinelerinde denetim sağlama
 • Süreç denetimi ile İlgili Uygulamalar
  • Sıcaklık, Basınç, Nem, Hız, Debi gibi parametrelerin denetlenmesini gerektiren uygulamalarda kullanılabilmektedir.
 • Veri yönetimi ile İlgili Uygulamalar
  • Bir işletmede yer alan her türlü süreçte oluşabilecek verilerin toplanması ve süreçlerin gerektiği şekilde yönlendirilmesi
  • Süreç içerisinde yer alan çeşitli makine ve benzeri teçhizat hakkında veri toplanması.

                  Toplanan verilerin

 • Referans veriler ile karşılaştırılması
 • İncelenmesi
 • İzlenmesi 
 • Raporlanması amacıyla başka bir aygıta aktarılması
 • PLC’lerin Ana Birimleri
 • Giriş Birimi
  • Kontrol edilen sisteme ait basınç, seviye, sıcaklık gibi algılayıcılardan gelen sinyaller giriş birimi üzerinden alınmaktadır.
  • Örneğin
   • Herhangi bir metali algılayan
   • Statik elektrik yapısıyla bir cismi hisseden
   • Işığı algılayan optik algılayıcılar gibi
 • İşlem Birimi
  • Giriş Biriminden aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve sonucu çıkış bilgisi olarak aktaran ana işlem birimidir.
 • Çıkış Birimi
  • Ana işlem birimi giriş verilerini, belirlenmiş programa göre işler, daha sonra çıkış birimi ilgili denetim için gerekli kontrol sinyallerini üretir.
  • Örneğin;
   • Bir motorun çalışmasını sağlama,
   • Bir cismi itme ve çekme,
   • Işık yayma,
   • Alarm verme gibi
 • Programlayıcı Birim
  • İşlem birimi tarafından uygulanacak programların oluşturulduğu birimdir. PLC’leri programlamak için genellikle kişisel bilgisayarlar kullanılmaktadır.
 • PLC’lerin Avantajları
 • Esneklik
  • PLC programlarında değişiklik kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca PLC bellekleri arttırılabilir.
  • İşlem Hızı
  • PLC mantıksal ve aritmetik işlemlerden oluşan bir programı oldukça hızlı bir şekilde işletebilmektedir.
  • Görüntüleme
  • Bir PLC programı ve ilgili devrenin çalışması direk olarak monitörden izlenebilmektedir. Ayrıca arıza tarama yapılabilmekte ve geçmiş çalışma durumları sonradan izlenebilmektedir.
Otomobil Fabrikaları
Otomobil Fabrikaları
Beyaz Eşya Fabrikaları
Beyaz Eşya Fabrikaları
Lojistik&Kargo Fabrikalari
Lojistik&Kargo Fabrikalari
Gida Fabrikasi
Gida Fabrikasi
Kimya&İlac Fabrikasi
Kimya&İlac Fabrikasi
Tekstil Fabrikasi
Tekstil Fabrikasi