İnsan Kaynakları Geliştirme Süreci

İnsan Kaynakları Geliştirme Süreci

Ersel Engineering’de Oryantasyon

Oryantasyon Süreci

Ersel Engineering’e iş için başvuran bir personel adayının başvurusunun kabul edilmesinden sonra, şirketimizin yenir personeli olarak işe başlayabilmesi için yapılan eğitim sürecidir.

Oryantasyon sırasında;
a) Personelin yürüteceği işin koşulları ve uyacağı kurallar hakkında bilgi verilir,
b) Yeni personele şirketin kendi işyeri olduğu duygusu verilir.
İşe almanın ilk döneminde yüksek olan işten ayrılma oranı bu uygulama ile en aza indirgenmektedir.

Ersel Engineering’de İş Başvuruları

Ersel Engineering’de iş başvuru süreci; İş Başvurusu, Görüşme ve Değerlendirme olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Başvuru Süreci: Amacımız, açık pozisyonlarda Ersel Engineering Şirketi’ nin kurumsal misyonuna ve şirket hedeflerine en uygun adayı seçmektir. Adayın başvurduğu pozisyona uygunluğu, eğitimi, sertifikaları ve özel yetkinlikleri, göz önünde bulundurduğumuz hususların başında gelir.

Eğitimde kullanılan yöntemler
1) İşletmeyi tanıtıcı yayınlar,
2) Grup toplantıları,
4) İşletme gezileri,
5) Uzmanlarca yürütülen bireysel görüşmeler

Görüşme Süreci : Başvurulan pozisyonun ilgili yöneticileri şirketimize başvuran adaylarla gerekli gördüğü sayıda görüşme yapar.

Görüşme sürecinde olan bütün adaylarımız, başvurduğu pozisyona uygunluklarının yanı sıra Ersel Engineering Şirketi’nin temel prensipleri olan; müşteri odaklı olma, teknolojiyi yakından takip etme, işini sahiplenme, çalışma arkadaşlarıyla uyum içerisinde olma,  kendini geliştirme ve öğrenmeye açık olma niteliklerine sahip olma potansiyellerine göre de değerlendirilir.

Değerlendirme Süreci: Görüşmeler sonucunda yetkililerimiz, olumlu bulunan adaylar için referans araştırması yapar. Bu süreçte uygun görülen adaylara kurumumuzun İnsan Kaynakları Departmanı tarafından bilgi verilir.

Tüm adaylar işe alım süreci boyunca şirket tarafından olumlu ya da olumsuz bilgilendirilirler.

Şirketimizde eğitim; yapılacak işle ilgili teknik ve pratik bilginin personelce öğrenilmesini sağlamayı ifade eder. Bu anlamda eğitim; işe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımıza işten ayrılana kadar devam eden uzun vadeli bir süreci kapsar

Eğitimin amacı : Teknolojiye ayak uydurmak, bünyemize yeni katılanları işe alıştırmak ve başarıyı sürekli kılmaktır.

Eğitim programlarımız başlıca işçi ve eş değerdeki personele yönelik eğitimlerdir Ayrıca yönetici adaylarımıza problem çözme, karar verme, liderlik ve kişisel ilişkiler gibi eğitimler de verilmektedir.