İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

“Kazananlar yaptıkları işi seyredip keyif almaya zaman ayırırlar. Çünkü dağın zirvesinden baktıkları manzarayı o kadar heyecan verici yapanın dağın yüksekliği olduğunu bilirler.”
Denis Waitley

İnsan kaynakları politikamızın temeli; personelimizi dinlemek, anlamak, açık pozisyonlara doğru kişileri yerleştirerek yapılan işlerden yüzde yüz verim alınmasını sağlamaktır. Personelimizin potansiyelinin ortaya çıkmasına yardımcı olarak onları “mutlu çalışanlar” yapmaya çalışmaktayız.

İşini seven ve işine gönülden bağlı bir şirket olarak çalışmaktan ve üretime katkıda bulunmaktan her zaman keyif almaktayız.

Ersel Engineering’de Çalışma Ortamı : Ersel Engineering’de çalışan bir kişi, sadece personel değil aynı zamanda genç, dinamik ve sürekli teknolojinin peşinden koşan büyük bir ailenin de üyesidir. Bu bilinçle şirket bünyesinde çalışmaya başlayan her personel şirket için çok değerlidir. Çalışanlar için gerekli olan tüm alt yapı ve teknolojik yenilikler firmamız tarafından sunulmuştur.

Ersel Engineering çalışanlarının sinerji yaratabilecekleri rahat ve güvenilir bir ortamda çalışabilmeleri için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmekteyiz.

Ersel Engineering’ de Kariyer :  İşe başlayacak personel stratejik önemle değerlendirilir. Ersel Engineering’de İnsan Kaynakları Değerlendirme Sistemleri “insana” verilen değeri ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak farkındalık yaratır.

İnsan kaynakları politikamıza uygun olarak, şirketin bulunduğu sektörde lider konumda olmasını sağlamak için çalışanlarının tecrübe ve yaratıcılıklarınıN,  gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara uyumunun gerçekleşmesine olanak tanır.

Bu koşullar çerçevesinde İnsan Kaynakları Politikamızda;

  • Adaletli, iyi niyetli ve anlayışlı davranılması; yasalara ve ahlak kurallarına uyulması,
  • Çalışanların iş yerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, “İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler” in gereksinimlerinin yerine getirilmesi,
  • Çalışanlarımıza eğitim, gelişim, kariyer ve ücret kaynaklarının kullanımında fırsat eşitliği sağlanması,
  • Kurumun iletişim kaynakları kullanılarak çalışanlarla sürekli bilgi alış verişinde bulunulması,
  • Firmamızın değerlerine uymayan davranış sergileyen personelimizin, disiplin kurulu ve ikaz sistemleri yönetmeliğine uygun olarak, tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi, bünyemizde çalışan personelimizin temel haklarıdır.

Ersel Engineering’de Ücretlendirme Ve Ödül : İnsan kaynakları politikamızın temelini oluşturan adillik ilkesi, ücretlendirme ve ödül politikamızın da en önemli maddesidir.  Ücretlendirme sistemimizde adaletli bir dağılım olması adına İş değerlendirme” sistemimiz mevcuttur.  Bunda amaç, yapılan işlerin belirlenen hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamaktır.

Ücret yönetiminin temel ilkesi şirket içi performansı değerlendirip, personelimizi ödüllendirmektir. Üstün başarı gösteren personellerimize “Daha kaliteli ve rahat yaşam olanağı sağlamak” amacıyla şirketimiz tarafından dil eğitimi verilir.

  • Nitelikli iş gücünü Ersel Engineering çatısı altında birleştirmek,
  • Çalışanlarımızın işlerine bağlılığını artıracak ücret politikaları ve yan fayda paketlerimizi (dil eğitimi, vb.) sunmak,
  • Şirket içinde sorumluluk almalarını teşvik etmek,
  • Çalışanlarımızın katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek;

İnsan Kaynakları Sistemimizin gereklerindendir.

Ersel Engineering’de İşe Alma Ve Yerleştirme : Saha çalışmalarımızda görev alacak personellerimizde aradığımız başlıca özellikler mezuniyet durumu ve tecrübesinden öte;

•          Çalışma eğiliminin bulunması,

•          Öğrenmeye ve öğretmeye açık olması,

•          Çalışma arkadaşlarıyla aynı ortamda iş birliği, dayanışma ve uyum içerisinde çalışabilmesidir.

Mesleki bilgisi az bile olsa öğrenmeye açık, çalışmak isteyen ve profesyonel bir kurumda kariyer yapmak isteyen her kişiye, eşit şans verilmesi yine İnsan Kaynakları Politikamızın maddelerinden biridir.

 Ersel Engineering olarak, kurum içi eğitimlerimizle personellerimizi, profesyonel çalışma ortamımıza hazırlayacak bilgi ve tecrübemizi paylaşmaktayız. Onları yetkin ve kalifiye bir çalışan haline getirmekte ve daha fazla kişiye istihdam sağlamaktayız.

Tüm bunların yanı sıra personeli yakından tanımak ve anlamak Ersel Engineering için önemlidir. Bünyemize katılacak olan her çalışanımızı iki aylık deneme süresi zarfında değerlendirerek, her iki taraf içinde doğru karar vermeye çalışmaktayız.