İş Güvenliği ve Çevre

İş Güvenliği Politikamız

İş Güvenliği Politikamız

İş sağlığı ve güvenliği politikamız, üretimi ve şirketimizi içine alan bir kavramdır. Bir şirkette sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından da söz edilemez. Bu nedenle herişten öncelikliolan görevimiz “İnsan Hayatını Korumak” ve bu bilinçle hareket etmektir.

İş Sağlığı

Çalışanlarımızın sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanlarımızı zararlı etkilerden koruyarak, iş ve çalışanın birbiriyle uyumunu sağlamak üzere yaptığımız tüm çalışmaları kapsar.

Bu şekilde işi sosyal, bedensel ve ruhsal boyutu ile ele alırız. İş ve çalışan arasındaki uyum, İK Departmanımız tarafından mutlaka gözetilir;doğru işe doğru personel yerleştirilir

İş Güvenliği

Ersel Engineering’de işin yapılmasıyla oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek olası risklerden arındırılmış; daha iyi bir iş ortamı yaratmak için yasalarla belirlenmiş olan standartların üzerinde hazır edilmesi gereken tüm koşullar yerine getirilmiştir.

Bir işin yapılması sırasında bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülmeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur. Bu riskleri en aza indirmek için, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızda uyguladığımız 5 temel ilkemiz vardır:

1. Planlama

İş sağlığı ve güvenliğini bir planve program dâhilinde yürütürüz. Ne yapmak istiyoruz, nasıl yapacağız, ne zaman yapacağız, neden yapacağız, hangi donanımları ve bilgiyi kullanacağız, kimlerle işbirliği yapacağız gibi sorularla planlarımızı yaparız.

2. Süreklilik

Yapılan bütün çalışmalar sürekli olarak güncellenir ve kesintisiz bir şekilde sürdürülür.

3. Yöntem

Çalışmalar teknik ve bilimsel yöntemlerle yapılır.

4. Standartlara Uygunluk

Şirketimiz Rusya’daki güvenlik şartlarına ve çalıştığı işveren kontrol firmasının bağlı olduğu şartlarauyduğu gibi Avrupa standartlarında güvenlik kurallarını da yerine getirmektedir.

5.Eğitim

Ersel Engineering olarak çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde tutuyoruz. Tüm personelimiz görev aldığı meslek dalı ile ilgili olarak yeterlilik eğitimlerine tabi tutulmakta ve bu aldıkları mesleki yeterlilik eğitimleri sonucunda başarılı olan personeller şirketimizde çalışmaya hak kazanmaktadırlar.

Yukarıda belirttiğimiz bu beş ilke şirket politikamızın vazgeçilmezidir. Bu ilkeler ışığında Ersel Engineering’in dünya çapındaki ortak İş Sağlığı ve İş Güvenliği politikasını taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzü yerine getirmek için:

Ürünlerimizin ve projelerimizin ilgili tüm yasal gereklilik, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesini,

İş sağlığı ve güvenliği için amaç ve hedefler koyarak çalışanlarımızın performanslarının ölçülmesi, raporlanması ve düzenli olarak gözden geçirilmesini,

Kullandığımız tesis ve makinelerin bakımının sürekli yapılması;iş güvenliği göz önünde bulundurularak tesislerimizi her daim geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesini,

Uyguladığımız iş güvenliği politikamızın geçerliliğini sürekli kontrol eder;çalışanlarımızı, müşterilerimizi, yetkililerimizi ve diğer iştirakçilerimizi tam zamanında durumdan haberdar ederek politikamızın uygulanabilirliğinin sağlanmasını sürekli kontrol ederiz.