Sosyal Aktiviteler

Sosyal Aktiviteler

Çevre

Çevre politikamızda ve kurumsal sorumluluklarımızda belirtiğimiz “Çevrenin korunması ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması” konusundaki hassasiyetimizin uygulama alanlarından biri de; çevre alanında düzenlediğimiz sosyal aktivitelerimizdir. Çevreyi oluşturan en önemli unsur olan ormanlarımızı korumak ve geliştirmek adına çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemekteyiz.

Ormanlarımız önemlidir çünkü

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının en zengini ve sürekli olanıdır.
  • İklim değişimlerinin engelleyicisi, düzenli iklimin düzenleyicisidir.
  • Su kaynaklarının güvencesi, sel afetlerinin önleyicisi, hidrolojik dengenin temel öğesidir.
  • Biyolojik çeşitliliğin güvencesi, doğal gen rezervlerinin hazinesidir.
  • Tarımın sigortasıdır.

Yararları saymakla bitmeyen ormanlarımızın korunmasını ve yeni ormanların oluşturulması için “Bir Fidan Bir İnsan” Aktivitelerimiz ile ücretsiz fidan dağıtarak ormanlarımızın gelişmesine katkıda bulunuyoruz.

Ayrıca çevrenin korunması ile ilgili sosyal aktivitelerde bulunan sivil toplum örgütlerini de Ersel Engineering olarak destekliyoruz.

Eğitim

“Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin.”

Huang Che

Ersel Engineering olarak planlarımızı ve hedeflerimizi bugün ve yarının üzerine değil geleceğin üzerine kuruyoruz. Bu sebeple ilk önce bireylerin daha sonrada bireylerin oluşturduğu toplumu şekillendiren en önemli unsur olan eğitime büyük önem veriyoruz.

Biliyoruz ki eğitilmeyen bireylerden oluşan bir toplum diğer ülkeler tarafından sömürülmeye mahkûmdur fakat ne yazık ki her bireye eğitim hususunda eşit şans verilememektedir.

İyi bir eğitim aldığı takdirde uzmanlaştığı alanda mutlak başarıyı yakalayabilecek olan çoğu çocuğumuz yaşam koşullarından ötürü eğitim hakkından mahrum kalmaktadır.

Ersel Engineering olarak düzenlediğimiz sosyal aktivitelerimiz ile çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitim haklarını onlara sunmak için çalışıyoruz.

Kimsesi olmayan ve maddi olanakları kısıtlı olan çocuklarımıza da diğer yaşıtları ile eşit şans tanınması ve geleceğe umutla bakabilmelerinin sağlanması, eğitim konusunda düzenlediğimiz sosyal aktivitelerimizin başında gelmektedir.

Sosyal Yardimlaşma

“Toplumdan Kazandığımızı Topluma Geri Veriyoruz”

Sosyal yardımlaşma gelişmiş toplum yapısının bir gereğidir. Bu anlamda büyük kuruluşlara toplumu yönlendirmesi ve konuya dikkat çekmesi açısından büyük pay düşer.

Ersel Engineering olarak; kimsesiz çocuklara, yaşlılara ve bakıma muhtaç kimselere yardım eli uzatılması konularında üzerimize düşen sorumlulukları misyonumuz olarak benimsiyor ve gerçekleştiriyoruz.

Sivil toplum örgütlerini, dernekleri, kuruluşları ve işletmeleri bu anlamda toplumdan kazandıklarını topluma geri vermeye davet ediyoruz.